Than Cửa Ông

Khách hàng: Than Cửa Ông
Địa chỉ: Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Sản phẩm: Tủ điều khiển PLC, Tủ biến tần, Thiết bị đo
Hạng mục: Hệ thống điều khiển giám sát SCADA