Nhà máy nước Uông Bí

Khách hàng: Nhà máy nước Uông Bí
Địa chỉ: Uông Bí - Quảng Ninh
Sản phẩm: Tủ biến tần
Hạng mục: Hệ thống điều khiển bơm