GIẢI PHÁP

SCADA Software (FAST/TOOLS)

09.05.2019

FAST/TOOLS là phần mềm thiết kế giao diện người máy, xây dựng và tổ chức cơ sở dữ liệu của của hệ thống điều khiển, hỗ trợ hầu hết các chuẩn công nghiệp nên có thể kết nối với tất cả các bộ điều khiển của các hãng khác nhau nhằm thu thập dữ liệu hiện trường, cũng như trao đổi dữ liệu với các phần mềm thương mại khác thông qua OPC, XML, Java, Html hay ODBC.

Từ công cụ mở và mạnh này, người vận hành có thể kiểm soát được các điểm đo, các trạng thái của hệ thống thông qua đa dạng các phương pháp truyền thông (đường cáp quang, sóng vệ tinh, sóng radio, hay mạng diện rộng thương mại…). FT xử lý dữ liệu, đưa ra cảnh báo, tiếp nhận mệnh lệnh và tự động điều chỉnh để đưa nhà máy về trạng thái an toàn hay quá trình công nghệ ở trạng thái tối ưu.

Các công cụ hỗ trợ của FAST/TOOLS (FT)

FAST/TOOLS là một bộ phần mềm kết tinh của rất nhiều các phần mềm công nghiệp khác, với cách tiếp cận đến ý tưởng Tự động hóa là module hóa:

1. Module cấu hình và đồ họa cho phép tạo giao diện người máy HMI

2. Module quản lý sự kiện và các báo động

3. Module quản lý lược sử

4. Module lập trình hướng đối tượng

5. Module giao tiếp tới các ứng dụng khác (XML, OPC, ODBC, Java, Html…)

6. Module lập báo cáo, và biểu đồ

7. Module ghi nhận, theo dõi thao tác điều hành viên

8. Module truyền thông vào/ra

9. Module cho các ứng dụng chuyên biệt

10. Module mô phỏng

11. Module theo dõi kiểm toán hệ thống

FAST/TOOLS đã được áp dụng phổ biến ở các nước phương Tây, và đang có sự bùng nổ mạnh mẽ ở Việt nam với các ứng dụng cho:

+ Kiểm soát quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí, than khoáng sản.

+ Giám sát đường ống dẫn khí, dầu

+ Giám sát và điều khiển tàu thủy

+ Hệ thống xử lý nước, hệ thống giao thông…

Khả năng kết nối linh hoạt, sự tích hợp giữa FAST/TOOLS và STARDOM, được coi như là giải phải cho các hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu SCADA của tập đoàn Yokogawa.

Giải pháp nổi bật