Khu tổ hợp thép Hòa Phát – Dung Quất

Khách hàng: Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Sản phẩm: Lập trình và cấu hình hệ thống SCADA
Hạng mục: Giám sát đường ống mạng ngoài